AMES Sistemi za nadzor onesnaženja okolja

AMES razvija, načrtuje, realizira in vzdržuje avtomatske merilne mreže za sprotni samodejni nadzor onesnaženja ozračja in voda. V merilnih omrežjih so na terenu postavljene stacionarne ali mobilne avtomatske merilne postaje, ki merijo meteorološke ter hidrološke parametre in posamezne komponente plinskega ali vodnega onesnaženja. Podatki z merilnih postaj se avtomatsko kontrolirajo, lokalno shranjujejo in v realnem času prenašajo v nadzorne centre, kjer  v AMESU razviti programi poskrbijo za arhiviranje, prezentacijo in distribucijo ekoloških informacij. Prenos podatkov je mogoč bodisi preko telefonskega omrežja, GSM/GPRS/UMTS omrežij, radijskih povezav ali računalniških mrež.

V 15 letih obstoja smo v AMESu realizirali vrsto sistemov te vrste: republiške nadzorne sisteme za Agencijo za okolje RS (onesnaženje zraka in voda), sisteme za termoelektrarne (Šoštanj, Trbovlje, Brestanica), industrijo (Cinkarna Celje, topilnica Zletovo v Makedoniji), lokalne skupnosti (Celje, Nova Gorica, Trbovlje, Velenje) in komunalna podjetja (Celje, Maribor, Novo mesto, Ljutomer, Velenje) ter institute (Institut Milan Vidmar, Univerza na Primorskem). Podrobnejši opisi realiziranih omrežij so navedeni na strani "Reference".

  • Povezani izdelki
  • Tehnični podatki
  • Dokumenti
  • Video
  • Slike
Izdelek nima tehničnih podatkov

Izdelek nima dodatnih datotek.

Izdelek nima video posnetkov.

AMES Sistemi za nadzor onesnaženja okolja
AMES Sistemi za nadzor onesnaženja okolja
AMES Sistemi za nadzor onesnaženja okolja