AMES Deponije

AMES Deponije je sistem, ki vključuje meteorološko opremo in računalniško enoto, kamor se shranjujejo izmerjeni parametri. Sistem je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo z upravljanjem odlagališč odpadkov.

V Sloveniji je s posebno zakonsko uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih določeno, da mora vsak upravljalec odlagališča med drugim tudi kontinuirano izvajati meritve nasledenjih meteoroloških parametrov:

 • količina padavin,

 • temperatura zraka,

 • hitrost in smer vetra,

 • zračna vlaga in

 • izhlapevanje,

 • radioaktivnost prispelih pošiljk.

Z rešitvijo AMES Deponije, lahko upravljalec odlagališča odpadkov vse zgoraj naštete meritve izvaja kakovstno in v skladu z uredbo ter enostavno pripravi tabelarična in grafična poročila.

Portalni monitorji SaphyGATE G ustrezajo zahtevam »Uredbe o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora« iz dne 14.2.2019, ki je bila izdana na podlagi osmega odstavka 26.člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list, št. 76/17).

Uredba določa, da morajo odpadi in predelovalni obrati odpadnih kovin (zbiralci odpadkov v zbirnih centrih, izvajalci obdelave odpadnih kovin v napravah za obdelavo odpadkov, izvajalci obdelave električne in elektronske opreme v obratih za obdelavo te opreme, upravljalci centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki v teh centrih) izvajati meritve radioaktivnosti pošiljk ter na podlagi teh izdelati sprotna ter letna poročila o meritvah.

 • Povezani izdelki
 • Tehnični podatki
 • Dokumenti
 • Video
 • Slike
Izdelek nima tehničnih podatkov
TitleDescriptionFilename
Priloga 7 k uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališčih  RS_2006_032_01311_OB_P007_0000.PDF 

Izdelek nima video posnetkov.

AMES Deponije
AMES Deponije