Vprašanja in odgovori

Kako storniram ali izbrišem dokument?

Pojdite na popravljanje dokumenta, kjer vnesete številko in leto dokumenta, ki ga želite brisati/stornirati in ga potrdite. Pokažejo se vam podatki o dokumentu. Če ste izbrali pravi dokument, ga brišete/stornirate z klikom na gumb Briši/Storniraj.

Kakšna je razlika med storniranim in brisanim dokumentom?

Dokument, ki smo ga izbrisali, popravi zaloge artiklov in se fizično izbriše iz podatkovne baze. Če dokument storniramo, pa dokument ostane v bazi, izdela pa se nov dokument (veza), kjer pa so predznaki količin postavk nasprotni originalnim.

Kako spremenim šifro (id) šifranta (artikla, partnerja, grupe,...)?

To storite tako, da izberete oziroma se postavite na željeno mesto v šifrantu in 2x kliknete v polje, kjer je vpisana šifra. Program vas opozori, da spreminjate šifro, ki enolično določa šifrant. Potrdite in popravite šifro. Ko končate, spremembe shranite oziroma potrdite.

Kako spremenim številko posameznega dokumenta (prevzemnice, dobavnice, fakture, ...)?

Najprej dokument sestavite in ga shranite. Nato greste na popravljanje dokumenta, izberete dokument, kateremu želite spremeniti številko in ga potrdite. Ko se na zaslonu pokažejo podatki o dokumentu, preverite, če ste izbrali pravega. Če so podatki pravi (gre za dokument, ki mu želite spremeniti št.) 2x kliknete v polje št. dokumenta in vnesete novo številko ter potrdite in shranite dokument. Pozor - pazite, da ne vnašate številke dokumenta, ki že obstaja
.