AMES Sistem za zgodnje radiološko obveščanje

Nesreča v Černobilu (1986) je pokazala, da so jedrske nesreče resna in realna nevarnost, ter da so sprotni podatki o radiološkem onesnaženju širših področij nujni za preventivno in zaščitno delovanje ob podobnih dogodkih.

Sistemi za radiološko zgodnje opozarjanje so namenjeni sprotnemu in stalnemu nadzoru nad okoljskim vplivom lokalnih ali oddaljenih jedrskih objektov. Sisteme sestavljajo centralni računalniki (eden ali več), mreža avtomatskih merilnikov ekspozicijskih doznih hitrosti na terenu, vključene pa so lahko tudi avtomatske meteorološke postaje in merilniki vertikalnih vetrovnih ter temperaturnih profilov (SODAR, RASS).

AMES ima na področju izgradnje sistemov za zgodnje radiološko opozarjanje ("early warning" sistemov) dolgoletne izkušnje in obširne mednarodne reference. Postavili smo nadzorne radiološke sisteme v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini (federacija BiH in Republika Srpska), v Alžiriji, na Malti, v Azerbajdžanu, Indoneziji ter dva sistema v Srbiji (državni sistem in lokalni sistem instituta Vinča). Podrobnejši opisi že realiziranih sistemov so navedeni na strani "Reference".

Zbrani podatki se preverjajo z vgrajenimi samodejnimi kontrolami kakovosti podatkov. Sistemi so načrtovani tako, da so posredovanje in pregled podatkov izvedeni z internetnimi orodji (po principu strežnik / uporabnik), v delovanje sistemov pa so lahko vključeni tudi disperzijski in predikcijski modeli. Sistemi omogočajo samodejno posredovanje podatkov v mednarodno evropsko izmenjavo (v standardiziranem EURDEP formatu).

  • Povezani izdelki
  • Tehnični podatki
  • Dokumenti
  • Video
  • Slike

TitleDescriptionFilename
Prospekt AMES RADI EWS  AMES_RADI_EWS_REV1.pdf 

Izdelek nima video posnetkov.

AMES Sistem za zgodnje radiološko obveščanje
AMES Sistem za zgodnje radiološko obveščanje
AMES Sistem za zgodnje radiološko obveščanje
AMES Sistem za zgodnje radiološko obveščanje
AMES Sistem za zgodnje radiološko obveščanje