uam_118A.jpg

Univerzalni anemometer UAM 118A

Univerzalni anemometer UAM 118A je avtonomen, računalniško voden merilni instrument za merjenje, obdelavo in registracijo podatkov o vetru.

enostavna vgradnja v čelne ali stikalne plošče, ali uporaba kot samostojen stacionarni ali prenosni merilnik.

 • Splošno
 • Tehnični podatki
 • Dokumenti
 • Video
 • Slike

Univerzalni anemometer UAM 118A je avtonomen, računalniško voden merilni instrument za merjenje, obdelavo in registracijo podatkov o vetru. Majhne dimenzije, standardne mere in možnost baterijskega napajanja omogočajo, da UAM 118A enostavno vgradimo v čelne ali stikalne plošče, ali pa da ga uporabljamo kot samostojen stacionarni ali prenosni merilnik.

UAM 118A lahko priključimo na poljubni digitalni senzor za smer vetra z impulznim izhodom, ali na senzor za hitrost vetra z Grayevo kodo (do 8 bitov). Prav tako lahko nanj priključimo analogne senzorje z napetostnim ali tokovnim izhodom. Optimalni so AMESovi optoelektronski senzorji (KVT 60A, VMT 107A, DHV 39, DSV 39A).

Senzorje lahko na UAM 118A priključimo na enega od sledečih načinov:

 • na razdaljah do 100 m: neposredno z oklopljenim signalnim kablom

 • na razdaljah do 30 km: z lokalnim AMESovim modemom MMP 121 (300 Bd, CCITT V21 ali Bell 103) preko 2-žilne telefonske linije

  Podatki se prikazujejo na velikem, preglednem prikazovalniku s svetlečimi diodami. Nastavljiva svetilnost segmentov prikazovalnika omogoča odlično čitljivost v vseh pogojih zunanje osvetlitve, od direktne sončne osvetlitve do popolne teme.

 • Podatki, ki jih prikazuje instrument UAM 118A so:
 • Numerično: tekoči čas / datum, največja hitrost vetra v intervalu povprečevanja, trenutna hitrost, trenutna smer (ali alternativno: najmanjša hitrost vetra v intervalu povprečevanja), alarmni nivo, srednja hitrost vetra v intervalu povprečevanja.

 • Na krožni skali: trenutna (ali alternativno srednja) smer vetra, sektor variabilnosti smeri

 • statusni indikatorji: interval povprečenja, način obdelave podatkov (vektorski ali skalarni), enote za hitrost vetra (m/s, km/h ali vozli), indikacija alarma.

Vgrajeni mikroprocesor omogoča izbiro različnih intervalov povprečenja (2 minuti, 10 minut, 30 minut, 1 ura, ali vrednost, ki jo nastavi uporabnik), prikazovanje hitrosti vetra v vozlih, m/s ali km/h, vektorsko ali skalarno obdelavo podatkov in nastavljive alarmne vrednosti. Alarm je lahko neodvisen od smeri vetra, ali pa ga omejimo le na veter v enem ali dveh sektorjih smeri. Alarm je akustičen in vizualen, hkrati pa se aktivira brezpotencialni kontakt za vklop zunanjih alarmnih naprav.

Podatki o vetru se shranjujejo v vgrajenem, s posebno baterijo napajanem pomnilniku.

UAM 118A ima lahko 4 analogne izhode (za analogni rekorder), CENTRONICS izhod za tiskalnik (z možnostjo numeričnega ali grafičnega izpisa podatkov), RS 232 priključek na zunanji računalnik, in CCIT V21 modem za 2-žično daljinsko priključitev senzorjev ali dodatnih indikatorjev na večje razdalje.

 

Reference izdelka

Elektronika: CMOS
Microkontroler: 80C32
RAM: 32 k
EPROM: 32 k
Konfiguracijski pomnilnik: EEPROM
Pomnilnik za podatke: RAM z lokalno baterijo, 30 dni podatkov pri povprečenju 30 min., 7 dni pri povprečenju 10 min.
Analogni izhodi: 4 kanali, 0 - 5 V (opcija)
Modemski kanal: 300 Bd, CCITT V21 ali Bell 103, 2 ali 4 žični
Alarm: hitrost in smer nastavljivi, neodvisen na smer ali v 1 ali 2 sektorjih smeri
Indikacija alarma: optična in akustična
Alarmni izhod: brezpotencialni relejski kontakt
Napajanje: 110 / 230 V, 50 Hz, 1.5 VA max., vgrajena baterija za uro in pomnilnik; alternativa: zunanje napajanje 12 V
Senzorji: hitrost: impulzni izhod ali analogni, smer: digitalni, do 8-bitna Grayeva koda, ali analogni
Priključitev senzorjev: direktna paralelna do 100 m ali: 2-žična modemska povezava do 30 km
Prikazovalnik: LED, nastavljiva svetilnost
Numerični podatki: srednja vrednost, maksimum, trenutna vrednost ali minimum, čas/datum, alarmna hitrost: format hitrosti: XX.X
Analogni podatki: srednja ali trenutna smer (resolucija 5 stopinj), sektor variabilnosti smeri (resolucija 10 stopinj)
Intervali povprečenja: 2 min., 10 min., 30 min., 1 ura; nastavljivi
Enote za hitrost vetra: m/s, km/h ali vozli
Grafični izpis podatkov: na 4 kanalnem analognem rekorderju, ali: grafični izpis na matričnem tiskalniku
Numerični izpis podatkov: na tiskalniku
Povezava na oddaljene indikatorje: RS 485 ali 2-žični modem (CCITT V21 ali Bell 103), do 30 km
Povezava na zunanji računalnik: RS 232, 300 - 19200 Bd, nastavljiva hitrost;
Dimenzije: 144 mm X 144 mm X 86 mm
Delovno temperaturno območje: 0 to +70 °C
Masa: 1kg

 

TitleDescriptionFilename
Prospekt UAM 118A  uam118.pdf 

Izdelek nima video posnetkov.

Univerzalni anemometer UAM 118A
Univerzalni anemometer UAM 118A