Trgo_slika6_485_320-0.png

Trgo Lite

TRGO Lite je programski paket za vodenje poslovanja manjših podjetij in s.p.-jev

 • Splošno
 • Tehnični podatki
 • Dokumenti
 • Video
 • Slike

Funkcije programa:

 • Izhod blaga (gotovinska prodaja ali sestavljanje dobavnice, pregledi in poročila prodaje po artiklih, kupcih, obdobjih)
 • Fakturiranje (izstavljanje računov, pregled izstavljenih računov za posameznega ali vse kupce za različna obdobja, vpis datuma plačila računa, pregledi neplačanih računov, pregledi plačanih računov, pregledi izstavljenih računov po posameznih potnikih, če jih zaposlujemo)
 • Predračuni (sestavljanje in izpisovanje predračunov, oziroma ponudb)
 • Promet artiklov (pregled prometa posameznega artikla, skladiščna kartica, kontrola prometa od zadnje inventure dalje)
 • Sprememba prodajnih cen, akcijske prodaje (vnos spremenjenih prodajnih vrednosti artiklov, skupin, grup, sprememba nabavne vrednosti artiklov na konsignaciji, akcijska prodaja artiklov izbrane skupine, grupe, prikaz in izpis artiklov na akcijski prodaji)
 • Vzdrževanje šifrantov (vnos, ažuriranje, vpogled, prikaz in zapis šifranta artiklov, kupcev, dobaviteljev, tarifnih stopenj, skupin, teksti za kupčev prikazovalnik, šifrant prodajalcev oziroma potnikov, šifrant bank, kreditnih kartic, razni delovni parametri)
 • Vzdrževanje podatkov (arhiviranje, indeksiranje, restavriranje, pakiranje, prenos v glavno knjigo)
 • Pošiljanje vseh dokumentov in pregledov po e-pošti
 • Izvoz vseh dokumentov v Excel, TXT, PDF,...
Izdelek nima tehničnih podatkov

Izdelek nima dodatnih datotek.

Izdelek nima video posnetkov.

Trgo Lite
Trgo LITE
Trgo Lite
Glavno okno programa
Trgo Lite
Vnos predračuna
Trgo Lite
Primer izgleda dokumenta
Trgo Lite
Analiza poslovanja za podporo pri odločanju
Trgo Lite
Pregled izdanih računov
Trgo Lite
 
 
Povezani izdelki